Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1.Magdalena Zgondek – Prezes Spółdzielni

 

PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU

1.Jolanta Mika – Pełnomocnik Zarządu ds. ekonomicznych

2.Marta Soja – Pełnomocnik Zarządu ds. handlu, produkcji i marketingu

3.Marzena Łęgosz – Pełnomocnik Zarządu ds. administracyjno-technicznych

 

RADA NADZORCZA

1.Bożena Skiba – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2.Dorota Mąkosa – z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

3.Sławomir Sęk – Sekretarz Rady Nadzorczej

4.Krystyna Lech – Członek Rady Nadzorczej

5.Urszula Łozińska – Członek Rady Nadzorczej