Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

1. Magdalena Zgondek – Prezes Spółdzielni

 

PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU

1. Agnieszka Grzegorzewska – Pełnomocnik Zarządu ds. ekonomicznych

2. Marzena Łęgosz – Pełnomocnik Zarządu ds. administracyjno-technicznych

3. Tomasz Wolat – Pełnomocnik Zarządu ds. handlu, produkcji i marketingu

 

RADA NADZORCZA

1. Bożena Skiba – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Dorota Mąkosa – z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

3. Sławomir Sęk – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Krystyna Lech – Członek Rady Nadzorczej

5. Urszula Łozińska – Członek Rady Nadzorczej